RAAM 15 De stigmatisering van de Heilige Franciscus van Assisi (1901)

raam15destigmatiseringvandeheiligefranciscusvanassisi1901.jpg

Franciscus van Assisi (1181-1226) was de stichter van de Orde der Minderbroeders (franciscanen), waarvan de regel reeds in 1210 door paus Innocentius III werd goedgekeurd. In september 1224 kreeg Franciscus in zijn lichaam de wonden ingeprent, die Jezus na zijn dood droeg in handen, voeten en hartstreek.

schenkers: enkele leden van de derde-orde van Sint Franciscus (wereldlijke derde-ordelingen streven in de wereld naar meer christelijk leven, geïnspireerd door de regel van de betrokken orde, in dit geval deze van de franciscanen).

Photo album created with Web Album Generator