RAAM 5 : De kroning van Maria (1905)

raam5dekroningvanmaria1905.jpg

Het centrale raam in het Onze Lieve Vrouw-koor toont de kroning van moeder Maria in de hemel door de Heilige Drievuldigheid met rechts de Vader, links de Zoon en in het midden de Heilige Geest. In de kleine delen bovenaan staan, zoals ook in de andere glasramen van deze reeks de aanroepingen uit de litanie van Onze Lieve Vrouw uitge¬beeld of vermeld: bv. hier Deur des Hemels, Morgenster.

schenkers: burggravin de Baré de Comogne (uit de familie van de grondeigenaars).

Photo album created with Web Album Generator