RAAM 9 : Jezus stelt de Heilige Petrus aan tot paus (1901)

raam9jezussteltdeheiligepetrusaantotpaus1901.jpg

De Heilige Petrus is de tweede patroon van deze kerk, oorspronkelijk gebouwd door de Gentse Sint Pietersabdij. De ultramontaanse (pausgezinde) opdrachtgevers hechtten veel belang aan de figuur van de bisschop van Rome, mede verklaarbaar door de dogmaverklaring in 1870 van de onfeilbaarheid van de paus. Het tafereel herinnert aan Mattheüs (16,18): ’Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’.

schenkers: de familie Verschraegen-Dupont (in de achttiende en negentiende eeuw een familie van geneesheren; vijf van de kinderen van het gezin Verschraegen-Dupont werden kloosterling)

Photo album created with Web Album Generator