FEESTPROGRAMMA MEI 2015

Zondag 3 mei 10:00

Herdenkingsplechtigheid/dankviering in de Kerk van Zaffelare - Oplaten van 200 feestballonnetjes door kinderen van de Weg-Wijzer

Optreden van de Harmonie (Lochristi) en Receptie op de campus WZC/school (aansluitend op dankviering) voor iedereen van Zaffelare- aansluitend oplaten van 100 ballonnetjes WZC

Dit eerste deel van de feestelijkheden is succesvol verlopen. Een ruime gift van Zaffelare voor de School in Kasur (Pakistan) is kunnen meegegeven worden: afgerond 900 euro... met dank aan de vrijgevigheid van onze dorpsgenoten...

Woensdag 6 mei 19:00 :

Muzikale hymne (Urbain De Wilde)

Voorstelling Jubileumboek door Dhr.Bert Vervaet, Kerk van Zaffelare ; met overhandiging van het gedenkboek aan de vooringeschrevenen en mogelijkheid tot aankoop van het jubileumboek (30 €)

(Instructies voorinschrijven zie:BESTELLEN )

Nocturne Tentoonstelling

Vrijdag 8 mei

15:00 : eerste spadesteek nieuwbouw de Weg-Wijzer op het bouwterrein in aanwezigheid van Minister-President G. Bourgeois en Burgemeester Y. Deswaene.

                                 

19:00 : première in de Weg-Wijzer vh toneelstuk : De Elyzese velden

Zaterdag 9 mei 14:00-18:00 :

feestelijke wandeling in de kloostertuin met theater, kunst en muziek ; na 18:00 neemt het Zaffelaars uur de festiviteiten over.

Zondag 10 mei 13:30-17:30:

Schoolfeest : kunstproject : “WERKEN in uitvoering”

17:30 : sluitstuk feestweek : samenzang zusters, bewoners en leerlingen.

onderwijs

ouderenzorg

1815-2015